RAPAT PENYAMPAIAN PROGRAM KERJA KEPALA SEKOLAH KEPADA WAKASEK, K3 DAN KTu SMK BATIK 1 SURAKARTA.